Innoveren in IBD-zorg: belangrijkste waarden van diverse stakeholders

Binnen de IBD-zorg is de patiëntengroep groeiende en lopen zorgkosten steeds verder op. De hoeveelheid zorgverleners groeit helaas niet mee. Om IBD-zorg van goede kwaliteit beschikbaar en toegankelijk te houden, is innovatie en transformatie nodig. Maar waar te beginnen? Promovendus Britt Thomassen van MUMC+ is onderzoeker van het project Waardegedreven innoveren: de (gedeelde) waarden van goede IBD-zorg van alle stakeholders in Nederland: ‘Met deze studie brengen we in kaart wat voor alle betrokken partijen belangrijke waarden van goede IBD-zorg zijn.’ 

De achtergrond van het onderzoek is duidelijk, zo vertelt ze: “Het is belangrijk als je zorg gaat verbeteren, dat je bewust bent van de waarden van de verschillende stakeholders, om zo efficiënter te kunnen verbeteren. Inzicht in deze waarden draagt bij aan het succesvol verbeteren van de IBD-zorg.” 

Verschillende stakeholders houden samen de zorg draaiende; patiënten en hun naasten, zorgverleners en bestuurders van zorginstellingen. Maar ook partijen zoals farmaceuten, zorgverzekeraars, het Zorginstituut en eHealth bedrijven hebben een rol. ‘Binnen deze studie wordt in kaart gebracht wat belanghebbenden belangrijke waarden van goede IBD -zorg vinden’, licht Britt Thomassen verder toe. ‘We vragen per partij welke waarden zij het belangrijkste vinden. Uiteindelijk hopen we tot een lijst te komen met daarin de belangrijke waarden van IBD-zorg die deze partijen samen hebben opgesteld.’ 

Interviews met stakeholders 

Momenteel worden er individuele interviews gehouden met deelnemers vanuit de stakeholdergroepen. Dat zijn interessante bronnen van informatie. Thomassen: ‘Patiënten hebben bijvoorbeeld aangegeven dat zij groot belang hechten aan een effectieve behandeling waardoor klachten verminderd worden en betrokken worden in het opstellen van het behandelplan. Ook noemen zij het gevoel gehoord te worden en makkelijke en snelle communicatie met zorgverleners als belangrijke waarden.’ 

Tijdspad

Hoe ziet het tijdspad van het onderzoek eruit? ‘De individuele interviews zijn nu, begin februari, bijna afgerond’, vertelt Thomassen. ‘In het voorjaar plannen we bijeenkomsten waarbinnen wij de gevonden waarden gaan prioriteren.  In het najaar wordt het project afgerond waarna de resultaten gedeeld zullen worden. Het is een belangrijk onderwerp waar we vaart achter zetten. Via berichten op onder meer de website van Stichting MijnCoach en via Linkedin zullen we belangstellenden op de hoogte houden.’  

Foto Britt Thomassen
Britt Thomassen

Promovendus Britt Thomassen van MUMC+ is uitvoerend onderzoeker van Waardegedreven innoveren: de (gedeelde) waarden over goede IBD-zorg van alle stakeholders in Nederland. Binnen dit project werkt zij samen met dr. Stéphanie Ament (senior-onderzoeker) en Evelien Hendrix (promovendus). Prof. Dr. Marieke Pierik is supervisor.

Het onderzoek loopt via NUTRIM, FHML, Maastricht University, samen met het MUMC+ afdeling maag-, darm-, leverziekten. Biofarmaceutisch bedrijf Abbvie financiert het onderzoek.