mijnZORGnetwerk

MijnZORGnetwerk is een lerend netwerk van zorgprofessionals en patiënten met als doel door slimme registratie en hergebruik van uitkomsten zorgpaden te optimaliseren.

Zorginnovaties die de mijnZORGnetwerk-groep voorstelt, zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek in gerenommeerde tijdschriften.

Integrale zorg door ontwikkelen en evalueren van zorgpaden, gericht op psychosociale en lifestyle risicofactoren voor chronische aandoeningen, krijgen speciale aandacht.

MijnZORGnetwerk beoogt daarmee een transitie van monitoring van klassieke uitkomsten en behandeling van alleen de mucosale inflammatie naar het verbeteren van gezondheid vanuit het perspectief van de patiënt.