Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Rechten

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie.

De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. De eigenaar van deze site, de Stichting mijnIBDcoach, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website met internetadres stichtingmijnibdcoach.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijk wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De computer gebruikt cookies om uw instellingen te onthouden.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.