Stichting mijnCOACH

Stichting mijnCoach ontwikkelt en bevordert de implementatie van verschillende e-coaches in de Nederlandse ziekenhuizen. Het systeem wordt zodanig ingericht dat het de patiëntenzorg optimaal ondersteunt en verbetert. Voortbordurend hierop bevordert en helpt de stichting medisch-wetenschappelijk onderzoek op te zetten op basis van de data in de e-healthsystemen.

Doelen

 • Het optimaliseren van zorgpaden voor immune-mediated inflammatory diseases, zoals inflammatoire darmziekten, spondylartropathie, reumatoïde artritis en hydradenitis suppurativa, vanuit het perspectief van de patiënt op basis van gemeten en teruggekoppelde data vanuit een e-health ecosysteem;
 • Het ontwikkelen van de content van dit e-health ecosysteem en het bevorderen van de inhoudelijke implementatie daarvan in Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen;
 • Het ondersteunen en bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij data vanuit het e-health ecosysteem volgens het FAIR-pricipe wordt ingezet ter bevordering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met immune-mediated inflammatory diseases en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Organisatie

De stichting bestaat uit een bestuur van zeven personen en wordt ondersteund door professionele krachten op het gebied van onder andere communicatie en onderzoek. Een projectleider zet de grote lijnen uit en bewaakt de dagelijkse gang van zaken. Het team is deskundig op diverse gebieden en werkt in of nabij de zorg.

Bestuursleden van Stichting mijnCOACH

 • Mirjam Verheijen, voorzitter
 • Gerard Dijkstra, MDL-arts in UMC Groningen
 • Marin de Jong, MDL-arts in opleiding in Leids UMC
 • Marieke Pierik, MDL-arts in Maastricht UMC
 • Hans Blaauwbroek, penningmeester
 • Govert Veldhuijzen, MDL-arts in Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en Radboudumc in Nijmegen
 • Tom Gevers, MDL-arts in Maastricht UMC
 • Barbara Horváth, algemeen bestuurslid

De functie van secretaris is vacant.

Statuten: Statuten_Stichting_MijnCoach_05-11-2021.pdf

Contentcommissie

Bij elke individuele coach is een zogenoemde contentcommissie betrokken. Dit is een inhoudelijke/wetenschapscommissie die zich bezighoudt met de informatie en teksten van de coach. En met het wetenschappelijk onderzoek dat gebruik maakt van de coach. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de coach en wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.

Leden van de commissie zijn natuurlijke personen:

 1. vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van patiëntenverenigingen
 2. in Nederland geregistreerde artsen of verpleegkundigen met speciale interesse in het onderwerp/de aandoening van de coach
 3. onderzoekers van een universiteit met speciale interesse in het onderwerp/de aandoening van de coach
 4. artsen/verpleegkundigen die gebruikmaken van de coach

De commissie bestaat uit tenminste vijf en maximaal twaalf leden.

De contentcommissie vergadert regelmatig en volgens een jaarlijks vastgesteld schema.
Voor spoedvragen over gebruik van de coach die niet kunnen wachten tot de vergadering, kan men zich wenden tot de voorzitter van de contentcommissie. Onderwerpen voor de vergadering worden gemeld aan de secretaris van de contentcommissie. Dit is voor elke coach weer iemand anders.