mijnIBDcoach FAQ

Door jarenlange ervaring met de coach zijn alle vragen de revue al wel gepasseerd.
Kijk of uw vraag hierbij staat. De antwoorden kunnen worden gevonden via de zoekfunctie op trefwoord.  

Hoe werkt monitoren? 

■ op vaste momenten beantwoorden mensen met IBD de vragenlijst ziekteactiviteit, doen ze thuismetingen, labcontroles op afstand en een fecaal calprotectine (thuis) test.

■ de coach bestaat uit vragenlijsten en kennisblokjes (ziekte-modifiers) over therapietrouw, vermoeidheid, pychoscociale factoren, voeding, roken en lichaamsbeweging 

■ geeft patiëntenperspectief op de ziekte met PROMs. Deze Patient Reported Outcome Measures meten de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten en worden vaak verzameld met herhaalde metingen (om het verloop in de tijd te kunnen zien). In de coach wordt gekeken naar de IBD-control, kwaliteit van leven en werkproductiviteit 

■ registreert parameters van waardegedreven zorg volgens het uitkomstgerichte zorgprogramma en volgens ICHOM-standaarden [link]

■ Patiënten vullen in principe driemaandelijks een vragenlijst in, wanneer een antwoord een vooraf gestelde alarmgrens overschrijdt, komt er een rode vlag in de backoffice van de arts of verpleegkundige. 

■ Frequentie van invullen kan worden aangepast en afgestemd op persoon, bijvoorbeeld bij een opvlamming.

■ Er volgt tevens een uitgebreidere vragenlijst ter voorbereiding op het jaarlijkse spreekuurbezoek.

■ vragenlijsten en kennisblokjes (ziekte-modifiers) vergroten kennis en zelfmanagement van de patiënt.

■ Er is een communicatiefunctie in de coach die veiliger en overzichtelijker is dan mail voor snel en laagdrempelig contact.

Kan iedereen de coach gebruiken? 

■ Mensen met IBD die de Nederlandse taal beheersen en minimale digitale vaardigheden bezitten, komen in aanmerking voor telemonitoring. De coach is geschikt voor mensen in alle fasen van de ziekte.

Wie beslist of coach wordt gebruikt? 

■ Het ziekenhuis schaft de coach aan. Arts en patiënt maken samen de afweging. 

Wat is een goed moment om te starten?

■ Er wordt vaak gestart met een kleinere groep patiënten die in een rustige ziektefase zitten. Na verloop van tijd en het opdoen van vaardigheden door behandelaars en zorgteam wordt de groep uitgebreid. 

Hoe trouw moet de coach worden gebruikt?

■ Voor goede uitkomsten telemonitoring IBD is het belangrijk dat patiënten de app blijven gebruiken, ook wanneer ze minder last van de ziekte hebbe0n. Deze “ICT-trouw” of invuldiscipline is een belangrijke afweging om wel of niet te starten met de telemonitoring. 

Wat betekent mijnIBDcoach voor mijn ICT ?

■ Voor het gebruik van mijnIBDcoach worden geen bijzondere eisen gesteld, anders dan een stabiele internetverbinding.

Is er koppeling met EPD mogelijk?

■ Ja, koppelingen met EPD zijn mogelijk en vragen eenmalig een diepgaandere technische afstemming.

Wat doet Sananet?

■ Sananet verzorgt het implementatietraject inclusief trainingen. Daarnaast stelt Sananet een helpdesk ter beschikking voor gebruikers van de IBDcoach als die vragen hebben of problemen ervaren. De applicatie wordt periodiek geüpdatet door Sananet en nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd op basis van gebruikersfeedback. Alle onderhoud, updates et cetera liggen bij Sananet en zijn via de online-omgeving direct beschikbaar.

■ Is er verschil tussen kosten voor een grote en kleinere organisatie?

■ Nee, niet in tariefstelling. Grotere organisatie behalen wel eerder het schaalvoordeel waarmee de kosten per patiënt lager worden.

Wat is de rol van de Stichting mijncoach?

■ De stichting is eigenaar en beheert de content. Iedere gebruiker zit in de contentcommissie. De voorzitter van de contentcommissie maakt deel uit van het bestuur van de stichting mijncoach (www.stichtingmijncoach.nl) De stichting bewaakt het doel van de coach: verbeteren uitkomsten voor IBD. Zij maken afspraken rondom onderzoek. En helpen met het opzetten van coaches voor chronische ontstekingsziektes waarbij de afweer een belangrijke rol speelt.

Wat is het SmartIBD netwerk? 

■ Dat is een landelijk lerend netwerk voor zorgpaden, lifestyle en psychosociale factoren. Het is een onderzoeksverband en kan worden ingezet bij educatie. 

Wie is eigenaar van de data? 

■ De deelnemende ziekenhuizen zijn zelf eigenaar van hun data. 

Is training nodig? 

■ Ziekenhuizen die van start gaan met mijnIBDcoach krijgen een training tijdens het implementatietraject. Deze wordt verzorgd door Sananet. De training bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats wordt de inclusie van patiënten behandeld. Daarnaast wordt met een ‘knoppen-training’ het gebruik van de applicatie door de zorgverlener toegelicht. Daarbij komen ook de verschillende instellingen aan bod hoe mijnIBDcoach op maat kan worden ingericht. Denk hierbij onder andere aan het gewenst interval van periodieke controles en de gewenste manier van contact.