MijnLEVERcoach is uit de startblokken (English below)

MijnLEVERcoach  is een e-health-toepassing ontwikkeld voor patiënten met levercirrose. Met de coach wordt door efficiënte transmurale communicatie zorg op afstand mogelijk. Doel van de mijnLEVERcoach is betere controle en holistische controle van de levercirrose, met strakke controle van klinische en patiënt gerapporteerde uitkomstenmaten, leefstijlfactoren en psychosociale risicofactoren.

Door snelle, doelgerichte interventies kunnen complicaties vroeg opgespoord worden en opnames voorkomen worden. Naast vroege detectie van lever gerelateerde complicaties brengt mijnLEVERcoach leefstijl en subjectief welbevinden in kaart en wil het hierin als coach fungeren. Uiteindelijk zal de patiënt en zijn of haar eventuele steunsysteem hierdoor meer inzicht in zijn/haar ziekte krijgen, met de juiste zorg op het juist moment. Het doel van het ontwikkelen van mijnLEVERcoach is helder: elke patiënt met levercirrose in Nederland moet de kans krijgen om op afstand zorg te ontvangen.  

Mogelijkheden

De huidige mogelijkheden binnen eHealth worden meegenomen in de ontwikkeling van de coach. Voor monitoring op subtiele kenmerken van hepatische encefalopathie bestaat reeds de STROOP-app die cognitieve testen combineert met reactievermogen. De weegschaal geeft snel inzicht in de ontwikkeling van ascites en effect van eventuele aanpassing van diuretica. Deze testen kunnen ook gecombineerd worden ingezet om vroegtijdig complicaties bij patiënten met levercirrose op te sporen. Daarnaast kunnen we verschillende gevalideerde vragenlijsten en methodes toepassen die leefstijl en subjectief welbevinden inzichtelijk kunnen maken en verbeteren.

Contentcommissie 

De contentcommissie achter de coach bestaat onder andere uit MDL-artsen (academisch en perifeer), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV), verpleegkundig specialisten hepatologie, een apotheker, een fysiotherapeut en een diëtist.

Tom Gevers, MDL-arts/hepatoloog uit het MUMC+, is de voorzitter van deze commissie. Govert Veldhuijzen, MDL-arts uit Gelre Ziekenhuizen/Radboudumc, neemt deel aan het bestuur van de stichting mijnCOACH. Tenslotte is Britt van Ruijven coördinator van het mijnLEVERcoach-project. Deze drie personen vormen samen de dagelijkse werkgroep van mijnLEVERcoach.

Geïnteresseerd?

De werkgroep mijnLEVERcoach zoekt in dit ontwikkel- en implementatiestadium de samenwerking met zowel academische als perifere MDL-artsen. Ook voor meer informatie over mijnLEVERcoach  kunt u bij deze werkgroep terecht. Zij worden uitgenodigd contact op te nemen met:

 Britt, Tom en Govert

MyLIVERcoach kickoff  

MyLIVERcoach is an eHealth application designed for patients with liver cirrhosis. In this coach, telemonitoring is possible by efficient, transmural communication. Our goal is to obtain better and more holistic monitoring in liver cirrhosis patients, with tight control of clinical and patient reported outcome measures, lifestyle factors and psychosocial factors.  

By early detection of liver related complications, targeted intervention may prevent hospital admissions. Furthermore, myLIVERcoach monitors and supports improvements regarding lifestyle and subjective wellbeing. This way, the patient and his/her support system will get insight in his/her disease, with the right care at the right moment. 

Possibilities

Current opportunities and knowledge within eHealth have been used in the development and design of myLIVERcoach. We have collaborated with the Dutch team of a successful eHealth pathway in IBD patients: myIBDcoach. In terms of monitoring hepatic encephalopathy, subtle changes can be measured by the QuickStroop-test which measures cognitive function and reaction time. Both recently developed and proven successful questionnaires and e-learnings support our populations improvement in lifestyle and subjective wellbeing. 

Content committee

Our content committee consists of academic and non-academic gastroenterologists & hepatologists, a representative of the Dutch Liver Patients Association, specialized nurses, physician assistant, a physiotherapist, a pharmacist and a dietician. 

Daily board:
Tom Gevers, hepatologist in Maastricht University Medical Centre, is the president of the content committee. Govert Veldhuijzen, gastroenterologist in Gelre Ziekenhuizen and Radboud University Medical Centre, participates in the board of the myCOACH foundation and has an expertise in eHealth. Britt van Ruijven is PhD candidate and coordinator of the myLIVERcoach project. 

Interested?

Currently, myLIVERcoach is compatible for Dutch hospitals only. However, we dream big, and we always strive to improve and learn from each other. If you would like to collaborate or would like more information, please get in touch with us.