MijnLEVERcoach is uit de startblokken 

MijnLEVERcoach  is een e-health-toepassing dat wordt ontwikkeld voor patiënten met levercirrose. Met de coach wordt door efficiënte transmurale communicatie zorg op afstand mogelijk. Doel van de mijnLEVERcoach is betere controle en holistische controle van de levercirrose, met strakke controle van klinische en patiënt gerapporteerde uitkomstenmaten, leefstijlfactoren en psychosociale risicofactoren.

Door snelle, doelgerichte interventies kunnen complicaties vroeg opgespoord worden en opnames voorkomen worden. Naast vroege detectie van lever gerelateerde complicaties brengt mijnLEVERcoach leefstijl en subjectief welbevinden in kaart en wil het hierin als coach fungeren. Uiteindelijk zal de patiënt en zijn of haar eventuele steunsysteem hierdoor meer inzicht in zijn/haar ziekte krijgen, met de juiste zorg op het juist moment. Het doel van het ontwikkelen van mijnLEVERcoach is helder: elke patiënt met levercirrose in Nederland moet de kans krijgen om op afstand zorg te ontvangen. 

Mogelijkheden

De huidige mogelijkheden binnen e-health worden meegenomen in de ontwikkeling van de coach. Voor monitoring op subtiele kenmerken van hepatische encefalopathie bestaat reeds de STROOP-app die cognitieve testen combineert met reactievermogen. De (slimme) weegschaal geeft snel inzicht in de ontwikkeling van ascites en effect van eventuele aanpassing van diuretica. Deze testen kunnen ook gecombineerd worden ingezet om vroegtijdig complicaties bij patiënten met levercirrose op te sporen. Daarnaast kunnen we verschillende gevalideerde vragenlijsten en methodes toepassen die leefstijl en subjectief welbevinden inzichtelijk kunnen maken en verbeteren.

Contentcommissie 

De contentcommissie achter de coach bestaat onder andere uit MDL-artsen (academisch en perifeer), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV), verpleegkundig specialisten hepatologie, een apotheker, een fysiotherapeut en een diëtist.

Tom Gevers, MDL-arts/hepatoloog uit het MUMC+, is de voorzitter van deze commissie. Govert Veldhuijzen, MDL-arts uit Gelre Ziekenhuizen/Radboudumc, neemt deel aan het bestuur van de stichting mijnCOACH. Tenslotte is Britt van Ruijven coördinator van het mijnLEVERcoach-project. Deze drie personen vormen samen de dagelijkse werkgroep van mijnLEVERcoach.

Geïnteresseerd?

De werkgroep mijnLEVERcoach zoekt in dit ontwikkelingsstadium de samenwerking met zowel academische als perifere MDL-artsen. Ook voor meer informatie over mijnLEVERcoach  kunt u bij deze werkgroep terecht. Zij worden uitgenodigd contact op te nemen met:

 Britt, Tom en Govert