Wat is mijnLEVERcoach? 

MijnLEVERcoach is een digitaal platform ontwikkeld voor patiënten met levercirrose. Met deze coach krijgt u zoveel mogelijk zorg vanuit huis. Dat betekent minder ziekenhuisbezoeken, betere uitleg over de ziekte en zo nodig op afstand rechtstreeks overleg met de eigen behandelaar. Het doel is onder meer om problemen van levercirrose vroegtijdig op te sporen en zo ziekenhuisopnames te voorkomen.

Met mijnLEVERcoach krijgen patiënt en arts een beter inzicht hoe de ziekte en behandeling verloopt. Met regelmaat vult u gegevens in over uw functioneren. Ook beantwoordt u vragen en vult scores in. Zo wordt bijgehouden of het gewicht stabiel blijft, of er voldoende lichaamsbeweging is en welke mate u stress ervaart. Deze onderwerpen zeggen iets over hoe u zich voelt en geven de behandelaar een completer beeld. Hierdoor kan de behandeling beter op u worden afgestemd. Ook kunt u baat hebben bij de uitkomsten van mijnLEVERcoach. Zo leert u meer over de aandoening zelf en hoe ermee om te gaan.

Overal te gebruiken

De coach is beschikbaar als applicatie voor op de mobiele telefoon en op de tablet, en zal ook als website te bezoeken zijn. Dat betekent dat mijnLEVERcoach overal te gebruiken is. U kunt mijnLEVERcoach gaan gebruiken nadat u van uw behandelaar een inlogcode en wachtwoord heeft ontvangen. 

Hulpmiddel

MijnLEVERcoach helpt patiënten meer te weten te komen over de ziekte levercirrose en het leven daarmee: hoe kunt u de vinger aan de pols houden? Hoe kunt u omgaan met deze chronische aandoening? Eén van de voordelen van de coach is dat er laagdrempelig contact mogelijk is met uw behandelend arts of verpleegkundige. Er kunnen berichten worden gestuurd en de arts kan met u contact opnemen als de ingevulde gegevens daartoe aanleiding geven. De coach is een hulpmiddel bij uw behandeling. 

De huidige stand van zaken 

De eerste versie van mijnLEVERcoach is klaar en zal in april 2023 bij vijftig patiënten getest gaan worden. Er wordt begonnen in de ziekenhuizen Maastricht UMC+ en Gelre Ziekenhuizen. Verwacht wordt dat de coach in de loop van 2023 verder in de praktijk gebracht zal worden. Er zijn meerdere ziekenhuizen in Nederland die willen gaan meedoen met mijnLEVERcoach.

Wat is levercirrose?

Levercirrose is een aandoening waarbij gezond leverweefsel door chronische ontsteking van de lever wordt vervangen door littekenweefsel. Voor meer informatie zie:

https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/levercirrose/

https://www.leverpatientenvereniging.nl/lever-cirrose

https://www.leverpatientenvereniging.nl/