Artsen en verpleegkundigen

MijnIBDcoach een aanvulling in de zorg

MijnIBDcoach is een e-Healthtool die de zorg voor patiënten, maar ook voor artsen en verpleegkundige verbetert. Met een kleine aanpassing in de werkwijze is mijnIBDcoach goed te integreren in de dagelijkse praktijk. Uit de eerste resultaten is af te lezen, dat zowel artsen, verpleegkundigen als patiënten dit aanbevelen. Lees hieronder meer evenals financiering door zorgverzekeraars.

Transformatiegelden Zilveren Kruis beschikbaar

Vanuit Zilveren Kruis is alle informatie voor ondersteuning van implementatie/opschaling IBD te vinden op de volgende site: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/zorg-veilig-thuis/telemonitoring-ibd Vanuit daar is er ook een link naar bijvoorbeeld transformatiegelden te vinden.

Voor de ziekenhuizen is het in principe de zorginkoper vanuit Zilveren Kruis het eerste aanspreekpunt. Op deze manier borgen we ook dat het ziekenhuis start met implementatie nadat er (financiële) afspraken gemaakt zijn. Alle inkopers zijn inmiddels goed op de hoogte van telemonitoring bij IBD.

Wat kan VGZ voor je doen?

Bij zorgverzekeraar VGZ is speciaal voor deze tijd voor opschalen iemand aangesteld die kan helpen bij de financiering. Haar naam is Jacqueline Batenburg (innovatiemanager), bereikbaar via Jacqueline.Batenburg@vgz.nl.

Wat kan CZ voor je doen?

Zorgverzekeraar CZ wil graag meewerken aan de opschaling en meer ziekenhuizen mee laten doen. Is uw ziekenhuis een ‘CZ-ziekenhuis’ dan kunnen zij u vast op weg helpen. Stuur even een berichtje aan de voorzitter van de stichting met uw vragen en wij zorgen ervoor dat er contact gelegd wordt met CZ.

Wat is het verschil tussen de stichting en de e-Healthtool mijnIBDcoach

MijnIBDcoach is ook een hulpmiddel bij de behandeling van IBD. Het zorgplan wordt beheerd door de behandelaar in samenwerking met de patiënt.  In dat zorgplan houden ze samen bij hoe de behandeling verloopt. Maar ook de afspraken over doelen die de gebruiker van de mijnIBDcoach samen met de behandelaars willen behalen, worden in het zorgplan vastgelegd.

MijnIBDcoach is ontwikkeld in samenwerking met het MUMC, Ferring, Crohn&Colitis.nl en Sananet. Na de pilot is besloten om deze samenwerking om te zetten in een stichting en daarmee te waarborgen dat het systeem door meerdere ziekenhuizen/patiënten gebruikt kan blijven worden. Ook dat er meer onderzoek kan worden gedaan en er meer financiële middelen zijn te verwerven zodat mijnIBDcoach verder kan worden uitgebreid en wordt onderhouden.

Hoe zijn de ervaringen met mijnIBDcoach?

MijnIBDcoach is gestart in 2014 met een trial, waarbij ruim 900 patiënten betrokken zijn. In 2016 is de trial afgerond. In 2016 zijn diverse documenten opgesteld en aangeboden voor publicatie. op de ECCO in Barcelona in het voorjaar van 2017 zal een presentatie worden gegeven. Hierna zal het artikel op de site te lezen zijn.

Het gebruik van mijnIBDcoach resulteert in:

 • hoge kwaliteit zorg voor alle IBD patiënten, ongeacht fenotype, medicatie, setting of ernst van de ziekte
 • reorganisatie van zorg door significant minder benodigde polikliniek bezoeken
 • veilige zorg, met strikte opvolging van ziekte
  activiteit leidend tot significant minder ziekenhuisopnames
 • zorg afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt (personalized)
 • patiënten zijn net zo tevreden over de kwaliteit van de zorg als in de oude situatie
 • automatische registratie van patiënt reported outcome measures (PROMS) en kwaliteitsindicatoren om kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren
  risk-of-having-malnutrition

Hoe kan mijn ziekenhuis deelnemen?

MijnIBDcoach is gemaakt en geschikt voor iedereen die de zorg voor IBD-patiënten wil verbeteren.  Voor meer informatie en een demonstratie neemt u contact op met Sananet BV, de heer J. Ramaekers. J.Ramaekers@sananet.nl of stuurt u een mail naar t.markus@crohn-colitis.nl.

Hoe veilig is mijnIBDcoach?

MijnIBDcoach wordt aangeboden via SananetOnline, het medisch internetplatform dat door Zelfzorg Ondersteund onafhankelijk is gecertificeerd.
SananetOnline neemt alle passende technische en organisatorisch maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking w.o.

 • Certificering ISO 9001:2008, ISO 27001 en NEN 7510
 • De technische dienstverlening is ondergebracht bij een datacenter welke ISAE 3402-type II is gecertificeerd.

Publicaties

Naast bovengenoemde informatie is ook de folder te downloaden en is er een uitgebreide film die specifiek voor HCP’s is gemaakt.

Koppeling HiX met mijnIBDcoach

In het LUMC/Isala is het mogelijk om mijnIBDcoach te koppelen aan het ziekenhuissysteem HiX. Daarmee zet de stichting weer een stapje voorwaarts om mijnIBDcoach verder te ontwikkelen en meer toegankelijk te maken voor ziekenhuizen en patiënten.