Aangepaste versie mijnIBDcoach online

Versie 5.1 van mijnIBDcoach is begin 2023 online gegaan. Het e-healthmiddel is op drie punten gewijzigd. Zo zijn er minder vragen voor de patiënt, is het aantal rode vlaggen teruggebracht en zijn de generieke PROMISE-vragenlijsten van programma uitkomstgerichte zorg van het ministerie van VWS verwerkt. 

Daarbij gaat versie 5.1 werken met verschillende zorgpaden. De betrokken ziekenhuizen die een voorkeur hebben gegeven voor een zorgpad zijn inmiddels overgegaan. Ziekenhuizen die nog geen keuze hebben gemaakt zullen naar zorgpad 0 worden omgezet. Dit zorgpad is vergelijkbaar met het huidig gebruik van de mijnIBDcoach 5.0, echter met de vernieuwde content. De ziekenhuizen die nog geen keuze hebben gemaakt zullen worden benaderd voor een meeting om meer toelichting te geven over de zorgpaden en om samen tot een weloverwogen keuze te komen. Het is de bedoeling dat eind januari alle deelnemende ziekenhuizen een keuze voor een zorgpad hebben gemaakt. 

Meer weten?

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kan dat besproken worden in de overleggen van de contentcommissie. De eerstvolgende meeting zal 13 februari online zijn. Een uitnodiging volgt. Hierbij al een presentatie [link presentatie] om thuis te raken in de nieuwste versie.

Meer weten? Dringende vragen? Mail naar mirjam@stichtingmijncoach.nl

Meer informatie over mijnIBDcoach.