Beter passende zorg met MijnIBDcoach 5.1

Begin januari 2023 staat een update van MijnIBDcoach gepland. De versie 5.0 zal worden aangepast naar versie 5.1. Drie ontwikkelingen vormen hiervoor de basis. Belangrijkste is de feedback van patiënten die het e-healthmiddel gebruiken. Ook de gewijzigde bekostiging van de coach als digitale zorg is een actuele aanleiding voor een aanpassing. 

Een jaar na lancering van MijnIBDcoach 5.0 komt een volgende versie van het e-healthmiddel. Belangrijke feedback op de eerste versie van mijnIBDcoach is dat patiënten aangeven de periodieke gezondheidscheck te lang te vinden. Ook leveren de vragenlijsten soms onnodig veel rode vlaggen op, wat zorgt voor meer werk voor de zorgverleners. Aanleiding voor de makers van de coach om de check te veranderen. 

patient en arts

Marieke Pierik, als maag-darm-leverarts en lid van het bestuur van de stichting Mijn Coach betrokken bij mijnIBDcoach: “Onze ambitie is groot. We zoeken de balans tussen het optimaliseren van een kwalitatief goed e-health-zorgpad en een app waarmee de patiënten zo goed mogelijk uit de voeten kunnen. Ook proberen we het verkrijgen van zoveel mogelijk relevante gegevens in evenwicht te krijgen met de werkbaarheid voor zorgverleners.”

Generieke PROM

Een andere ontwikkeling waar de nieuwste versie van MijnIBDcoach bij aansluit, komt vanuit het landelijk Programma Uitkomstgerichte zorg van het ministerie van VWS. Binnen dit programma heeft een werkgroep vastgesteld welke uitkomsten verkregen door patiënten belangrijk zijn om de kwaliteit van de behandeling en de impact van de behandeling op het leven van de patiënt inzichtelijk te maken. De uitkomsten kunnen zowel op individueel niveau in de spreekkamer gebruikt worden als op geaggregeerd niveau voor kwaliteitsverbetering of onderzoek. De uitkomsten van de generieke PROM(*) zijn uitkomsten die voor alle patiënten gelden, ongeacht de aandoening. Landelijk is bepaald dat deze uitkomsten het best gemeten kunnen worden met PROMIS-vragenlijsten, welke dan ook geïmplementeerd zijn in mijnIBDcoach 5.1.

Evelien Hendrix, MSc, PhD kandidaat en als onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling van het e-healthmiddel: “De vragenlijsten over generieke uitkomsten, zoals kwaliteit van leven, ervaren gezondheid, vermoeidheid, pijn, lichamelijk, mentaal en sociaal functioneren, om de resultaten van de zorg te meten, waren al onderdeel van de coach, maar zijn aangescherpt.”

Digitale zorg opgenomen in telemonitoring 

Per 1 januari 2023 wordt het mogelijk de zorgprestatie telemonitoring (zoals het gebruik van mijnIBDcoach in een e-health zorgpad) te kunnen bekostigen als digitale zorg. Doordat er nu een structurele bekostiging voor de coaches ligt, is het middel makkelijker in te zetten. De verwachting is dat daarmee het gebruik van e-coaches gaat stijgen. 

Contentcommissie

Eens in de zoveel tijd overleggen zorgprofessionals in de contentcommissie over de app. “Zij houden daarmee een vinger aan de pols”, licht Evelien Hendrix toe. “Het uitwisselen van ervaringen van werken met mijnIBDcoach als onderdeel van het zorgproces (en inrichten van dit zorgproces/zorgpad) door zorgprofessionals is een constant proces van monitoring en verbetering van mijnIBDcoach. We hebben de laatste update nog niet gehad. Zoals Marieke Pierik al zei: we hebben een grote ambitie als het gaat over de beste zorg voor de patiënt met IBD.” 

Levenslicht 

Om de overgang van mijnIBDcoach 5.0 naar versie 5.1 goed te laten verlopen, inventariseert de stichting de inzet van mijnIBDcoach en hoe ziekenhuizen mijnIBDcoach met de verschillende nieuwe zorgpaden (in 2023) willen gaan gebruiken. Evelien Hendrix: “Als de reacties verwerkt zijn zal er getest worden. Daarvoor is tijd ingeruimd begin december. Een beetje afhankelijk van de hoeveelheid reacties en testen zal de versie 5.1 van MijnIBDcoach dan het levenslicht zien. Planning is eind december.” 

Zodra de nieuwe versie van de coach gelanceerd wordt, ontvangen alle gebruikers hiervan bericht. 

Meer weten over deze of andere coaches?

De stichting is ook bezig met het ontwikkelen van een coaches op het gebied van de leverzorg (Levercoach),,hidradenitis suppurativa (HS-coach) en Spondyloartritis (SpA-coach).  

Meer weten? Over deze of andere coaches? Neem dan contact op met Mirjam Verheijen, voorzitter Stichting Mijn Coach info@stichtingmijncoach.nl

(*) ‘Patient Reported Outcome Measurements’