1 Zelfmanagement en thuismonitoring bij IBD – nuttig of noofzakelijk